Våre fjernkontroller

Våre fjernkontroller er designet for å forenkle din TV-hverdag. Fjernkontrollene er designet for å spille sammen med den nye TV-opplevelsen, er enkle i bruk og har en rekke hjelpsomme funksjoner.

Programmering av fjernkontrollene

Fjernkontrollene fra Get kan programmeres til å styre både din Get Box og TV-en, slik at du bare trenger å ha en fjernkontroll liggende på bordet.

Har du denne kontrollen?

Kontroller_1

 1. Slå på og rett fjernkontrollen mot TV-en

2. Hold inn «AV/PÅ» og «HJEM» samtidig, helt til LED-lampen i midten på fjernkontrollen lyser rødt

3. Hold inne nummeret for din TV-produsent. LED-lampen vil nå blinke dobbelt med et par sekunders mellomrom. Så snart TV-en din slår seg av slipper du knappene.

Siffer / TV-produsent:
0 – Toshiba
1 – Grundig
2 – JVC
3 – LG
4 – Panasonic
5 – Phillips
6 – Samsung
7 – Sharp
8 – Sony
9 – Thompson

Eller denne?

Kontroller_12

1.  Slå på og rett fjernkontrollen mot TV-en

2.Hold inn "OK" og 300x250_Mute-knappen under VOLUME samtidig, helt til LED-lampen øverst på fjernkontrollen lyser rødt

3. Tast inn det tresifrede nummeret til din produsent. Har du tastet inn riktig nummer vil TV-apparatet slå seg av. Din produsents nummer finner du i vår guide for programmering av fjernkontrollen. 

4. Trykk «OK» tasten. Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Har du har tastet feil nummer vil det fortsatt lyse rødt. 

Merk at du kun har 20 sekunder til å gjennomføre prosessen i steg 2 – 4.

Aktiver WiFi på fjernkontrollen

Ved å aktivere wifi på fjernkontrollen din vil du få en raskere fjernkontroll, som du i tillegg enkelt kan bruke uten å måtte peke kontrollen direkte mot Get boksen.

Wifi-fjernkontroll_v2 Slik aktiverer du wifi:

  • Pek fjernkontrollen mot Get-boksen
  • Hold inne «AV/PÅ» og «PIL OPP» til fjernkontrollen blinker

Når den slutter å blinke er fjernkontrollen aktivert. Om fjernkontrollen oppleves treg kan det hende wifi har blitt deaktivert. Da kan du forsøke å aktivere wifi fjernkontroll på nytt.

Problemer med fjernkontrollen?

Har du problemer med fjernkontrollen din, anbefaler vi at du forsøker følgende:

  • Sjekk at Get-boksen er slått på (den vil da lyse grønt, eller vise hvilken kanal du er på i displayet)
  • Pass på at det er fri sikt mellom fjernkontrollen og boksen
  • Sjekk at TV-en er tilkoblet riktig kilde (AV-kanal)
  • Bytt batteriene til fjernkontrollen

Er fjernkontrollen defekt kan du bestille ny ved å kontakte oss.