OPPSIGELSE - VIDERE LØP

Når du har sagt opp ditt Get-abonnement, har du kanskje noen spørsmål om hva som skjer videre. Under finner du en beskrivelse av hendelsesforløpet fra du melder oppsigelse frem til siste faktura. Vi har også lagt ved noen nyttige lenker for deg som ønsker mer informasjon. Vi håper du har vært fornøyd med ditt Get-abonnement.

Si opp 1234

SI OPP
Så snart oppsigelsen din er registrert vil du motta en bekreftelse på e-post. Vi har én måneds oppsigelsestid på våre produkter, og gjør oppmerksom på at du vil bli fakturert for tjenestene dine den påfølgende måneden.

KOBLE FRA
Get-boks, modem og kabler som er leid av Get skal kobles fra og returneres. Dersom oppsigelsen skyldes flytting minner vi om at ikke noe utstyr skal settes igjen uten avtale om overtagelse, selv om borettslaget/sameiet ditt har kollektiv avtale.

LEVERE UTSTYR
Utstyr leid av Get skal returneres. Du vil motta frankerte returlapper i posten noen dager etter at abonnementet er avsluttet, og utstyret kan så pakkes forsvarlig inn og levers på et postkontor, vi betaler portoen. Ønsker du å levere utsyret før kan du levere det hos forhandler eller lokalkontor, eller sende en sms med RETUR til 02123 for å bestille returlapp.

SISTE FAKTURA
Din siste faktura vil se litt annerledes ut enn du er vant til da den kan inneholde en avregning for produkter avsluttet midt i måneden, samt eventuelle avslutningsgebyr dersom abonnementet ble avsluttet innenfor bindingstiden. Mer informasjon om dette finner du på Min Get, der du også kan betale direkte via vår betalingsløsning. Flytter du og skal fortsette med Get, vil denne fakturaen vise endringer i produktpris.