Angrerett og klager


Etter angrerettloven har du 14 dagers ubetinget angrerett.

Ønsker du å klage på tjenestene dine fra Get må du først ta kontakt med oss. Dersom vi skulle gi deg avslag på klagen din, har du muligheten til å klage videre til Forbrukerrådet, Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon eller EUs klageportal. 

Ved klage via EUs klageportal må følgende e-postadresse registreres i klageportalens klageskjema: klage@get.no

Skal du benytte deg av angreretten eller sende inn en klage må du fylle ut dette skjemaet og sende det til oss.