Til Forsiden

Driftsmeldinger

 1. Skal faktura betales av arbeidsgiver?

  Hvis arbeidsgiver skal betale hele eller deler av fakturaen din, trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Ditt navn og kundenummer
  • Bedriftens navn og organisasjonsnummer
  • Din leders navn og tittel, samt dokumentasjon på din stilling i firmaet
  • Signert aksept fra arbeidsgiver med informasjon om hvilke produkter de skal faktureres for
  • Adressen fakturaen skal sendes til, samt ønsket syklus for faktureringen (månedlig, kvartalsvis eller årlig)

  Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg så raskt som mulig.

 2. Har du glemt en faktura?

  Dersom vi ikke har mottatt din betaling innen månedsslutt, vil utestående beløp overføres til neste måned. Neste faktura vil da inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned og et purregebyr på 67,- for sen betaling, i tillegg til de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. Du må betale hele dette beløpet innen forfallsdato, den 16 hver måned, for å unngå at dine tjenester blir stengt.

  Trenger du betalingsinformasjon eller en fakturakopi?

  Sperrede tjenester
  Dersom du har to eller fler ubetalte fakturaer vil tjenestene sperres. Er tjenestene dine allerede stengt anbefaler vi at du betaler det utestående beløpet så raskt som mulig via betalingsløsningen i Min Get. En gjenåpning av tjenestene skjer da normalt sett innen en time, mens det via vanlig nettbank kan ta mellom 2-3 virkedager før vi mottar innbetalingen.

  Logg inn på Min Get og velg Faktura og betaling for å få oversikt over dine fakturaer og for å komme til betalingsløsningen.

 3. Bindingstid og bruddgebyr

  Ved bestilling av nye tjenester eller kampanjer har du normalt 12 måneders avtaleperiode. Dette finner du spesifisert i ordrebekreftelsen du har mottatt.

  Er du under binding og abonnementet ikke overføres ved en eventuell oppsigelse, vil du bli belastet et bruddgebyr. Dette regnes ut i fra hvor lenge det er igjen av bindingstiden:

  • 0-3 måneder igjen av bindingstiden, kr 200,-
  • 4-6 måneder igjen av bindingstiden kr, 450,-
  • 7-9 måneder igjen av bindingstiden kr, 700,-
  • 10-12 måneder igjen av bindingstiden, kr 950,-

  Skyldes oppsigelsen flytting, kan abonnementet ditt overføres til ny beboer. Du vil da slippe bruddgebyr for tjenestene som overføres.

 4. Oppsigelse

  Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra utløpet av måneden vi har mottatt din oppsigelse.

  Dersom oppsigelsen skyldes flytting, kan abonnementet overføres til ny beboer. Du vil da ikke belastes bruddgebyr hvis du er under binding, og vil slippe oppsigelsestid på tjenestene som overføres. Flytting melder du fra om her.

  Er du under binding, og abonnementet ikke overføres, vil du bli belastet et bruddgebyr. Dette regnes ut i fra hvor lenge det er igjen av bindingstiden:

  • 0-3 måneder igjen av bindingstiden, kr 200,-
  • 4-6 måneder igjen av bindingstiden kr, 450,-
  • 7-9 måneder igjen av bindingstiden kr, 700,-
  • 10-12 måneder igjen av bindingstiden, kr 950,-

  Bor du på en adresse som ikke har en borettslagsavtale med oss, sier man også opp hovedtilknytningen til Get ved en eventuell oppsigelse. Med hovedtilknytningen menes det kabelen som gir signaler inn til boligen. Vi vil da fysisk koble kabelen fra din bolig.

  Alt utstyr som er leid skal returneres til oss etter endt oppsigelse. Mer informasjon om retur av utstyr

   

 1. Forklaring av din første faktura

  Vi fakturerer forskuddsvis i starten av hver måned for faste tjenester som tv-abonnement, kanalpakker, Get-bokser og bredbånd. Variable kostnader som leie av film, ringekostnader eller mobilt bredbånd faktureres etterskuddsvis. Du vil motta fakturaen i starten av hver måned, og forfall er alltid den 16.

  På første side av fakturaen ser du et sammendrag av hva du betaler per tjeneste og totalsummen, samt betalingsinformasjon som KID- og kontonummer. Øverst i høyre hjørne finner du også kundenummeret ditt som du trenger for å logge inn på Min Get.

  På andre side av fakturaen får du en spesifikasjon av hvilke tjenester du betaler for, eventuelle rabatter, peioden du faktureres for og summen for denne peioden. Det oppsummeres hva du betaler per tjeneste - eksempelvis tv og bredbånd - under hvert avsnitt, men totalsummen står nederst. Det er dette beløpet som skal betales.

  Første faktura vil også inkludere et fakturagebyr, vi anbefaler å opprette AvtaleGiro eller eFaktura for å slippe dette. Slik oppretter du Avtalegiro eller eFaktura.

  For en mer inngående forklaring av fakturaen, kan du se video her.

   

 2. Oppsigelse

  Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra utløpet av måneden vi har mottatt din oppsigelse.

  Dersom oppsigelsen skyldes flytting, kan abonnementet overføres til ny beboer. Du vil da ikke belastes bruddgebyr hvis du er under binding, og vil slippe oppsigelsestid på tjenestene som overføres. Flytting melder du fra om her.

  Er du under binding, og abonnementet ikke overføres, vil du bli belastet et bruddgebyr. Dette regnes ut i fra hvor lenge det er igjen av bindingstiden:

  • 0-3 måneder igjen av bindingstiden, kr 200,-
  • 4-6 måneder igjen av bindingstiden kr, 450,-
  • 7-9 måneder igjen av bindingstiden kr, 700,-
  • 10-12 måneder igjen av bindingstiden, kr 950,-

  Bor du på en adresse som ikke har en borettslagsavtale med oss, sier man også opp hovedtilknytningen til Get ved en eventuell oppsigelse. Med hovedtilknytningen menes det kabelen som gir signaler inn til boligen. Vi vil da fysisk koble kabelen fra din bolig.

  Alt utstyr som er leid skal returneres til oss etter endt oppsigelse. Mer informasjon om retur av utstyr

   

 3. AvtaleGiro og eFaktura

  Den enkleste og billigste måten å betale fakturaen din på er å opprette Avtalegiro eller eFaktura i din bank:

  • Du slipper å betale fakturagebyret (45 kr pr mnd.)
  • Med Avtalegiro trenger du kun å tenke på at du har dekning på belastningskontoen og at maksbeløpet på regningen ikke overstiges.
  • Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken i stedet for i postkassen, ferdig utfylt med KID-nummer.

  Ønsker du å opprette AvtaleGiro eller eFaktura kan du enkelt  gjøre dette selv i din nettbank eller få hjelp ved å kontakt banken.

  Husk:

  • Du trenger hele KID-nummeret for å opprette AvtaleGiro – dette finner du på fakturaen.
  • Det kan ta opptil 45 dager fra du oppretter AvtaleGiro til det blir godkjent i banken.
  • Referansen du trenger når du skal opprette eFaktura er de 9 første sifrene i KID.
  • All opprettelse, avslutting og endringer i avtalen, som varsel og maksbeløp, må gjøres via banken.
  • Du finner fullstendig oversikt over dine fakturaer på Min Get.

  For mer informasjon se:

  AvtaleGiro.no
  eFaktura.no

 4. Fakturagebyr

  Fakturagebyret for papirfaktura er per nå 49,- per måned.

  Ønsker du en elektronisk fakturaavtale, og dermed slippe fakturagebyret, kan du opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i nettbanken din. Mer informasjon om AvtaleGiro og eFaktura 

 5. Betalingsinformasjon på SMS

  Ved å sende en SMS med kodeordet SALDO til 02123 får du tilsendt informasjon om eventuelt utestående beløp, dato for siste innbetaling, samt øvrig betalingsinformasjon. Merk at ditt telefonnummer må være registrert hos oss for at tjenesten skal fungere.

  Du finner også til en hver tid oversikt over dine fakturaer ved å logge inn på Min Side via Min Get. Bruk ditt kundenummer som brukernavn, og trenger du passord kan du få dette tilsendt på SMS.

 1. Logg inn på Min Get

  Logger du inn på Min Get får du tilgang til en rekke tjenester. På Min Get får du oversikt over alle abonnement og du kan enkelt bestille og endre. For eksempel kan du se fakturahistorikk, bytte kanaler, endre tidsavtaler eller aktivere Get Sky. Det er også her du endrer kontaktdetaljer eller melder flytting.

  Slik kommer du i gang

  Første gangen du logger inn på Min Get må du klikke på SEND MEG PASSORD for å få tilsendt passord for innlogging på e-post eller SMS. Dette må være det samme som vi har registrert på ditt kundeforhold.

  På Min Get kan du:

  • bestille og endre produkter
  • endre tidsavtaler
  • betale utestående faktura
  • bestille nytt SIM-kort
  • endre adresse, telefonnummer og e-post
 2. Skal faktura betales av arbeidsgiver?

  Hvis arbeidsgiver skal betale hele eller deler av fakturaen din, trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Ditt navn og kundenummer
  • Bedriftens navn og organisasjonsnummer
  • Din leders navn og tittel, samt dokumentasjon på din stilling i firmaet
  • Signert aksept fra arbeidsgiver med informasjon om hvilke produkter de skal faktureres for
  • Adressen fakturaen skal sendes til, samt ønsket syklus for faktureringen (månedlig, kvartalsvis eller årlig)

  Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg så raskt som mulig.

 3. Har du glemt en faktura?

  Dersom vi ikke har mottatt din betaling innen månedsslutt, vil utestående beløp overføres til neste måned. Neste faktura vil da inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned og et purregebyr på 67,- for sen betaling, i tillegg til de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. Du må betale hele dette beløpet innen forfallsdato, den 16 hver måned, for å unngå at dine tjenester blir stengt.

  Trenger du betalingsinformasjon eller en fakturakopi?

  Sperrede tjenester
  Dersom du har to eller fler ubetalte fakturaer vil tjenestene sperres. Er tjenestene dine allerede stengt anbefaler vi at du betaler det utestående beløpet så raskt som mulig via betalingsløsningen i Min Get. En gjenåpning av tjenestene skjer da normalt sett innen en time, mens det via vanlig nettbank kan ta mellom 2-3 virkedager før vi mottar innbetalingen.

  Logg inn på Min Get og velg Faktura og betaling for å få oversikt over dine fakturaer og for å komme til betalingsløsningen.

 4. Hvordan endre fakturamottaker eller eier av abonnementet?

  Endre fakturamottaker

  Kundeservice kan hjelpe deg å endre fakturamottaker eller adresse hvis den skal sendes et annet sted. Kontakt oss, så hjelper vi deg med dette. Skal fakturaen sendes til din arbeidsgiver trenger vi en skriftlig henvendelse med litt informasjon fra både deg og arbeidsgiver.

  Faktura til arbeidsgiver

  Hvis arbeidsgiver skal betale hele eller deler av fakturaen din, trenger vi følgende informasjon tilsendt skriftlig:

  • Ditt navn og kundenummer

  • Bedriftens navn og organisasjonsnummer

  • Din leders navn og tittel, samt dokumentasjon på din stilling i firmaet

  • Signert aksept fra arbeidsgiver med informasjon om hvilke produkter de skal faktureres for

  • Adressen fakturaen skal sendes til, samt ønsket syklus for faktureringen (månedlig, kvartalsvis eller årlig)

   Send oss informasjonen per e-post, så hjelper vi deg med dette så raskt som mulig.

   

 5. Jeg har sagt opp abonnementet mitt, hvorfor har jeg fått faktura?

  Vi har en måneds oppsigelsestid på våre produkter, og du vil derfor bli fakturert for tjenestene dine ut oppsigelsestiden. Dette innebærer at abonnementet ditt løper ut september hvis vi får beskjed om oppsigelse av abonnement i august.

  Du vil motta en sluttfaktura i starten av den siste måneden du er abonnent. Har du bindingstid på en eller flere tjenester, vil eventuelt bruddgebyr belastes på siste faktura.

  Skyldes oppsigelsen flytting, kan abonnementet overføres til ny beboer. Du vil da slippe eventuell oppsigelsestid og bruddgebyr.

  Kontakt oss

 6. Midlertidig gjenåpning av abonnement

  Har du glemt å betale regningen slik at tjenestene nå er stengt, kan vi midlertidig gjenåpne ditt abonnement.

  Ring oss på 02 123 for å få ditt abonnement gjenåpnet automatisk.

  Tjenestene vil bli sperret igjen hvis betalingen ikke er mottatt innen 4 virkedager. Trenger du betalingsinformasjon får du dette per SMS ved å sende kodeord SALDO til 02123, eller via fakturakopiene dine som du finner ved å logge inn på Min Get. Der kan du også betale fakturaen direkte hvis du ønsker det.

 7. Trenger du betalingsinformasjon eller en fakturakopi?

  Betalingsinformasjon, altså beløp til betaling, konto- og KID-nummer, får du enkelt på SMS.Telefonnummeret ditt må være registrert hos oss for at tjenesten skal fungere, noe du kan sjekke under Min profil på Min Get.

  Send kodeord SALDO til 02123 for å få betalingsinformasjon på SMS.

  På Min Get finner du også en kopi av fakturaene dine, under Faktura og betaling. Du kan også betale direkte med Visa eller Mastercard via betalingsløsningen der. Har du AvtaleGiro eller eFaktura, finner du en kopi av fakturaen i nettbanken din i tillegg.

  Få tilgang til dine fakturaer på Min Get

 8. Abonnementet stengt for manglende betaling?

  Dersom du ikke har betalt fakturaen din, vil vi varsle deg om at du har et utestående beløp. Hvis dette ikke innbetales innen oppgitt frist, vil abonnementet stenges.

  Når du betaler siste utestående faktura, vil abonnementet gjenåpnes automatisk når betalingen er registrert hos oss. 

  Betal på nett og få abonnementet åpnet raskt

  Informasjon om utestående beløp, samt KID- og kontonummer får du ved å logge inn på Min side via Min Get. Her kan du også betale direkte med Visa eller Mastercard ved å velge "Faktuta og betaling". Abonnementet vil da normalt bli åpnet umiddelbart, men avhengig av banken din kan det ta noe lenger tid (opptil 1 virkedag).

  Betalingsinformasjon kan også mottas ved å sende en SMS med kodeord SALDO til 02123. Merk at ditt telefonnummer må være registrert hos oss for at tjenesten skal fungere.

  Velger du å betale via vanlig nettbank tar det vanligvis 1-3 virkedager før innbetalingen registreres hos oss og abonnementet gjenåpnes. Behandlingstiden kan variere noe fra bank til bank.

  Få oversikt over ditt abonnement på Min Get

 1. Bindingstid og bruddgebyr

  Ved bestilling av nye tjenester eller kampanjer har du normalt 12 måneders avtaleperiode. Dette finner du spesifisert i ordrebekreftelsen du har mottatt.

  Er du under binding og abonnementet ikke overføres ved en eventuell oppsigelse, vil du bli belastet et bruddgebyr. Dette regnes ut i fra hvor lenge det er igjen av bindingstiden:

  • 0-3 måneder igjen av bindingstiden, kr 200,-
  • 4-6 måneder igjen av bindingstiden kr, 450,-
  • 7-9 måneder igjen av bindingstiden kr, 700,-
  • 10-12 måneder igjen av bindingstiden, kr 950,-

  Skyldes oppsigelsen flytting, kan abonnementet ditt overføres til ny beboer. Du vil da slippe bruddgebyr for tjenestene som overføres.

 2. Abonnementsvilkår
 3. Personvernpolicy for kundedata
 4. Informasjon om ansvarsbegrensinger
 5. Avbestillingsgebyr relatert til utbygging av infrastruktur
© 2016 | Informasjonskapsler og personvern