WIFIX

OPPKOBLING OG FEILSØK

 

Når du har koblet opp wifi-enhetene dine vil de sammen danne et mesh-nettverk. Kort fortalt betyr dette at de gir deg god trådløs dekning i hele hjemmet ditt, og lar deg utnytte internetthastigheten din i alle rom.

Husk at enhetene burde plasseres høyt og lufitg, og gjerne i en trekantformasjon.

Du kan også koble enheter som pc, spillkonsoll eller tv-boks direkte til hver enhet med nettverkskabel.

wifix-helt-hus

Plassering av enhetene

Når du setter opp trådløst nettverk med WIFIX er den viktigste jobben å fordele og plassere de trådløse enhetene slik at de kan kommunisere godt med hverandre og gi dekning til hele boligen.

Det viktigste å huske på når du plasserer ut enhetene, er:

  1. Den ene enheten må stå ved modem/ruter og kables til denne.
  2. Dekningsfeltet rundt hver enhet er som en kule, og det strekker seg i alle retninger.
  3. Best ytelse og dekning får du når alle enhetene kan nå hverandre trådløst. Man bør derfor unngå å sette dem ut på rekke – en trekantformasjon er langt bedre, se også illustrerte eksempler nedenfor.

Tips for optimal ytelse

  • La enheten stå oppreist. Hullene i boksen gir ventilasjon og må ikke blokkeres eller tildekkes.
  • Hold avstand mellom enheten og mulige kilder til elektriske forstyrrelser, som takvifter, alarmsystemer og mikrobølgeovner
  • Vær oppmerksom på at store gjenstander og flater av metall og glass, som akvarier, speil, isolerte vegger og mur- og betongvegger kan svekke trådløssignalene.
  • Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.
  • Lagringstemperatur må være mellom -40°C og 70°C luftfuktighet mellom 0 og 90%.
wifix-leilighet

Eksempel: Leilighet

Dette er en fireroms leilighet på 90 kvadratmeter. Med trådløst nett bare fra det trådløse modemet som er plassert i stua, vil man ha problemer med å få god dekning og hastighet i soverommet som er lengst unna.

Tre enheter satt opp som illustrert vil gi deg god trådløs dekning over hele boligen.

wifix-hus

Eksempel: Enebolig

I dette toetasjes huset er det trådløse modemet plassert i stua. Dekningen er svak på soverommene i samme etasje, og i kjelleren er signalstyrken minimal.

Problemet løses ved å sette ut de tre enhetene som på tegningen. Da har soverommene god dekning, og med enhetene plassert i trapperommet sikres gode signaler mellom etasjene.

Slik setter du opp WIFIX

Alle WIFIX-enhetene dine er like, og kommer de i samme forpakning er de satt opp til å danne mesh-nettverk med hverandre automatisk. Har du bestilt flere WIFIX-enheter og de kommer i forskjellige esker må de settes opp i mesh ved hjelp av WPS.

1. Koble en av enhetene til det trådløse modemet ditt med den vedlagte nettverkskabelen (hvit kabel med gul plugg) og plasser enheten ved siden av modemet/ruteren.

2. Koble til strøm og slå enheten på

3. Plasser neste enhet cirka tre meter unna den første, koble den til strøm og slå den på. Det kan ta opptil tre minutter for enhetene å koble seg sammen. Når LED-lampene på alle enhetene slutter å blinke og lyser grønt er tilkoblingen opprettet.

inst-1

Hvis 5 GHz og 2.4 GHz-indikatorene blinker grønt (4 sekunder på, 4 sekunder av), må du bruke WPS:

3a. Trykk på WPS-knappen på den første enheten i 2 sekunder.

3b. Trykk på WPS-knappen på den nye enheten i 2 sekunder. Hvis lysindikatoren for 5 GHz ikke lyser grønt etter fem minutter, gjenta WPS-stegene.

4. Gjenta steg 3 med en enhet av gangen.

5. Når enheten er meshet, kan du koble den fra strøm for å plassere den der du vil utvide internettilgangen. Når den slås på igjen, vil den automatisk koble seg til mesh-nettverket. Hvis den ikke lyser grønt, kan den være plassert utilgjengelig for kontakt med nærmeste enhet. Les mer om hva LED-lampene kan indikere under.

Du kan når som helst senere utvide nettverket med en eller flere enheter ved å følge steg 3-5

inst-2

Nettverksnavn og passord

Brukernavn og passord på ditt trådløse nett finner du på klistremerket på bunnen av enheten. Når du setter opp mesh, overføres disse automatisk fra enheten som er tilkoblet modemet til de andre enhetene i nettverket. Vi anbefaler derfor å merke denne enheten tydelig slik at man husker hvilket passord som gjelder.

nettverksnavn

Hvis du ønsker å endre nettverksnavn og passord:

1. Koble en pc, nettbrett eller mobiltelefon til det trådløsenettverket med standard navn og passord.
2. Åpne en nettleser.
3. Skriv http://air4920.local i adressefeltet.
4. Logg inn (standard passord er blankt) og naviger til ”QuickSetup” i menyen på venstre side.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å endre navn (SSID) og passord for trådløsnettet.
6. Pass også på å sette et passord for innlogging til air4920.local.

Merk at alle innstillinger unntatt SSID og nettverkspassord er unike per enhet. Innstillingene er tilgjengelige på http://air4920-2.local, http://air4920-3.local osv.

LED-indikatorene: Dette betyr de

av-pa_v-4
24ghz_v-4
5ghz_v-4

Ingen/mørk
Enheten er slått av

Hvitt konstant lys
Enheten er slått på

Hvit blinking
Enheten starer opp, men er ikke klar

Grønn synkronisert blinking(4 sek på, 4 sek av)
Enheten er ikke konfigurert. Den har fabrikkinnstillinger, og er ikke tilkoblet hjemmenettverket, for eksempel ved at første enhet ikke er tilkoblet trådløs ruter.
Tiltak: Konfigurer enheten med WPS, som beskrevet i punkt 3a under "Slik setter du opp AirTies".

Grønt konstant lys
Trådløst nett er aktivt, enheten er konfigurert og ikke tilkoblet mesh-nettverket. Enheten er ditt første aksesspunkt(koblet med kabel til ruter)

Ingen/mørk
Trådløst nett er inaktivt eller utsatt for midlertidige forstyrrelser

Grønn blinking(5 sek på, 0,05 sek av)
Trådløst ett er aktivt, og enheten har en sterk mesh-tilkobling

Grønn, synkronisert blinking
WPS-oppkobling pågår. Dette kan ta inntil fem minutter

Grønt lys
WPS-tilkobling vellykket. Denne statusen er midlertidig, og varer i cirka fem sekunder, før den går over til en av følgende:
- Grønt lys: mesh med sterkt signal
- Rødt lys: mesh med svakt signal. Flytt enheten nærmere en enhet i mesh-nettverket

Rødt konstant lys
Trådløst nett er aktivt, og alle mesh-tilkoblinger er svake.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet i mesh-nettverket

Rød blinking(1 sek på, 1 sek av)
Enheten er en del av mesh-nettverket, men finner ingen andre enheter.
Tiltak: Forsikre deg om at alle enheter i mesh-nettverket er slått på og plassert tilstrekkelig nærme hverandre. Forsøk å kable enheten til det trådløse modemet ditt for en omstart.

Rødt lys
WPS-oppkobling mislyktes. Denne statusen er midlertidig og varer i ca 5 sekunder, før LEDene går tilbake til statusen de hadde før forsøk på WPS-oppkobling.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet som allerede er i mesh-nettverket, og gjenta forsøket på WPS-oppkobling.

Ingen/mørk
Trådløst nett er inaktivt eller utsatt for midlertidige forstyrrelser

Grønn blinking(5 sek på, 0,05 sek av)
Trådløst ett er aktivt, og enheten har en sterk mesh-tilkobling

Grønn, synkronisert blinking
WPS-oppkobling pågår. Dette kan ta inntil fem minutter

Grønt lys
WPS-tilkobling vellykket. Denne statusen er midlertidig, og varer i cirka fem sekunder, før den går over til en av følgende:
- Grønt lys: mesh med sterkt signal
- Rødt lys: mesh med svakt signal. Flytt enheten nærmere en enhet i mesh-nettverket

Rødt konstant lys
Trådløst nett er aktivt, og alle mesh-tilkoblinger er svake.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet i mesh-nettverket

Rød blinking(1 sek på, 1 sek av)
Enheten er en del av mesh-nettverket, men finner ingen andre enheter.
Tiltak: Forsikre deg om at alle enheter i mesh-nettverket er slått på og plassert tilstrekkelig nærme hverandre. Forsøk å kable enheten til det trådløse modemet ditt for en omstart.

Rødt lys
WPS-oppkobling mislyktes. Denne statusen er midlertidig og varer i ca 5 sekunder, før LEDene går tilbake til statusen de hadde før forsøk på WPS-oppkobling.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet som allerede er i mesh-nettverket, og gjenta forsøket på WPS-oppkobling.