Til Forsiden

TRÅDLØS FORSTERKER

Én ruter er ikke alltid nok til å gi gode signaler i alle rom. Hvis du bor i et stort hus med flere etasjer og tykke vegger i kjellerstuen, eller i en leilighet med lange avstander og tykke vegger, kan dette gjøre at signalene blir svakere. Da kan en trådløs forsterker være løsningen. Se hvordan den fungerer i videoen:

Oppsett

Trådløs forsterker fra Get er en god måte å få bedre wifi-dekning på. Den trådløse forsterkeren plasseres innenfor dekningsområdet til din Get box II eller trådløse ruter. Forsterkeren tar imot det trådløse signalet, forsterker det og sender det videre, og øker på den måten rekkevidden til ditt hjemmenettverk.

Slik setter du opp trådløs forsterker:

 1. Sett den trådløse forsterkeren i en stikkontakt i samme rom som Get box II eller trådløst modem/ruter. Vent til strømlampen lyser hvitt og to av signallampene blinker rødt. Hvis strømlampen ikke lyser, skyv AV/PÅ-knappen til PÅ. Sjekk også at AP/Forsterker-knappen er skjøvet til Forsterker.

  TF_oppsett1

   
 2. Gå til WiFi innstillinger på telefonen/nettbrettet ditt. Velg nettverket fra den trådløse forsterkeren og tast inn passord. Navn (Trådløst nett) og passord står på emballasjen og baksiden av den trådløse forsterkeren. En nettside vil automatisk komme opp på skjermen*. Velg nettet du benytter i dag. Merk: Ønsker du å ha samme navn/passord på det utvidede nettet som ditt eksisterende, må du endre dette før du trykker ”KOBLE TIL”.

  *Dersom denne siden ikke dukker opp skriver du inn 192.168.1.1 i nettleseren.

  TF_oppsett2

   
 3. Flytt den trådløse forsterkeren til et nytt sted nærmere området med dårlig wifi-signal. Plasseringen som du velger må være innenfor rekkevidden til ditt eksisterende nett. Bruk lysene på frontpanelet for å hjelpe deg å velge et sted hvor avstand mellom trådløs forsterker og Get box II/trådløst modem/ruter er optimal.

Slik setter du opp trådløs forsterker med kabel:
Den trådløse forsterkeren fra Get er ferdig konfigurert og kan brukes som aksesspunkt rett ut av boksen uten oppsett. Det er bare å koble til med kabel og skru på forsterkeren.

 1. Sett inn nettverkskabel i LAN-kontakten på den trådløse forsterkeren. Nettverkskabelen må være tilkoblet din Get box II eller annen trådløs modem/ruter du har i boligen
 2. Skyv AP/Forsterker-knappen til AP (Aksesspunkt)
 3. Sett den trådløse forsterkeren i en stikkontakt hvor du ønsker å etablere et nytt aksesspunkt. Vent til strømlampen lyser hvitt. Hvis strømlampen ikke lyser, skyv AV/PÅ-knappen til PÅ. Knappen finner du under den trådløse forsterkeren

Tilkobling

Når du har satt opp den trådløse forsterkeren hjemme vil få to tilgjengelige trådløse nettverk, et fra ruteren din og et fra den trådløse forsterkeren.

Get Trådløs Forsterker kan ikke utvide eksisterende trådløst nett slik at du kun har ett stort wifi-nettverk. Enheten din (pc, mobil, nettbrett etc.) velger selv hvilket nettverk den skal være tilkoblet, og selv om signalet er svakt bytter den ikke automatisk til et annet nettverk så lenge den har kontakt med et annet. Hvis du merker at du får dårlige signaler på enheten din og ønsker å bytte til det andre nettverket må du bytte nettverk manuelt.

Get trådløs forsterker støtter både 2,4ghz og 5ghz nettverk. Selv om din eksisterende ruter ikke støtter det, kan trådløs forbindelse mellom forsterker og dine enheter gå via 5ghz selv om forbindelsen mellom ruter og forsterker går via 2,4ghz.

Det er ikke mulig å koble den trådløse forsterkeren til hjemmenettet med WPS. WPS-knappen på forsterkeren kan kun brukes for å koble andre enheter til forsterkerens trådløse nett. Som når du skal koble til din mobil, laptop eller nettbrett.

Hastighet

Produkt02

I AP-mode (som aksesspunkt) er forventet max-hastighet 400Mbps, men dette kan variere litt avhengig av lokale forhold. Brukes den som en trådløs forsterker, kan man beregne å få ca. 50% av forventet max-hastighet.

Årsaken er dobbel kommunikasjon mellom forsterker og enheter, samt forsterker og ruteren. Dette er per dags dato en teknisk begrensning som gjelder alle trådløs forsterkere (extendere).

Endre innstillinger

Du kan endre to innstillinger på din trådløse forsterker: SSID (nettverksnavn) og WPA-nøkkel (passord). Get anbefaler at du velger et nytt nettverksnavn som ikke er det samme som brukes på ruteren, slik at du til enhver tid kan se hvilket nettverk en enhet er tilkoblet og enkelt kan bytte tilkobling.

For å gjøre endringer i trådløsinnstillingene på Get trådløs forsterker etter at den er tatt i bruk må forsterkeren nullstilles.

Slik nullstiller du den trådløse forsterkeren:

 1. Bruk en penn eller binders til å holde inne "Nullstill trådløs forsterker"-knappen i 10 sekunder.
 2. Lampestatus endrer seg og forsterkeren starter opp igjen når du har holdt inne knappen lenge nok.
 3. Når forsterkeren har vanlig lampestatus igjen (strømlampen lyser og for langt unna og for nær lampene blinker) er den klar for å installeres på nytt.
© 2017 | Informasjonskapsler og personvern