TRÅDLØS FORSTERKER

Sliter du med dårlig dekning enkelte steder i hjemmet, vil et mesh-nettverk kunne hjelpe deg. Vi anbefaler at du bruker vårt nye system WIFIX, men har du en Trådløs Forsterker hjemme finner du hjelp og tips her.

Oppsett

Med en trådløs forsterker fra Get vil wifi-dekningen hjemme bli bedre, men for at den skal gjøre jobben så bra som mulig må den installers korrekt. I tillegg anbefaler vi at den står så fritt og luftig som mulig, slik at signalene ikke stoppes av murvegger eller lignende.

Slik setter du opp trådløs forsterker:

Den trådløse forsterkeren fra Get er ferdig konfigurert og kan brukes som aksesspunkt rett ut av boksen uten oppsett. Det er bare å koble til med kabel og skru på forsterkeren. Kabelen som følger med den trådløse forsterkeren er 1,5 m lang. Skal du ha forsterkeren plassert lenger unna modemet/ruteren din enn det kan du bestille en lengere kabel av oss.

1. Sett inn nettverkskabel i LAN-kontakten på den trådløse forsterkeren. Nettverkskabelen må være tilkoblet din Get box II eller annen trådløs modem/ruter du har i boligen

TF_oppsett1

2. Skyv AP/Forsterker-knappen til AP (Aksesspunkt)TF_oppsett2

3. Sett den trådløse forsterkeren i en stikkontakt hvor du ønsker å etablere et nytt aksesspunkt. Vent til strømlampen lyser hvitt. Hvis strømlampen ikke lyser, skyv AV/PÅ-knappen til PÅ. Knappen finner du under den trådløse forsterkeren.

Slik funker det

Den trådløse forsterkeren fra Get plukker kort fortalt opp signalene fra modemet ditt og forsterker de for så å sende de videre. På den måten økes rekkevidden til hjemmenettet ditt, og du kan surfe uten hakking flere steder i hjemmet.

Etter at du har satt opp den trådløse forsterkeren vil du få to tilgjengelige trådløse nettverk. Det ene fra ruteren/modemet ditt, og det andre fra den trådløse forsterkeren. Forsterkeren kan ikke utvide det eksisterende nettet ditt slik at du får et stort wifi-nettverk. Mobilen eller PCen din velger selv hvilket nettverk den skal være koblet til, og bytter ikke automatisk til et nett med bedre dekning. Merker du at du får dårlig nett når du går inn i et annet rom, må du bytte nettverk manuelt.

Den trådløse forsterkeren støtter bade 2,4 ghz og 5 ghz. Det vil si at forbindelsen mellom forsterkeren og mobilen/PCen din vil på på 5 ghz, selvom ruteren din ikke støtter mer enn 2,4 ghz.

Hastighet

Produkt02

I AP-mode (som aksesspunkt) er forventet max-hastighet 400Mbps, men dette kan variere litt avhengig av lokale forhold. Brukes den som en trådløs forsterker, kan man beregne å få ca. 50% av forventet max-hastighet.

Årsaken er dobbel kommunikasjon mellom forsterker og enheter, samt forsterker og ruteren. Dette er per dags dato en teknisk begrensning som gjelder alle trådløs forsterkere (extendere).

Endre innstillinger

Du kan endre to innstillinger på din trådløse forsterker: SSID (nettverksnavn) og WPA-nøkkel (passord). Get anbefaler at du velger et nytt nettverksnavn som ikke er det samme som brukes på ruteren, slik at du til enhver tid kan se hvilket nettverk en enhet er tilkoblet og enkelt kan bytte tilkobling.

For å gjøre endringer i trådløsinnstillingene på Get trådløs forsterker etter at den er tatt i bruk må forsterkeren nullstilles.

Slik nullstiller du den trådløse forsterkeren:

  1. Bruk en penn eller binders til å holde inne "Nullstill trådløs forsterker"-knappen i 10 sekunder.
  2. Lampestatus endrer seg og forsterkeren starter opp igjen når du har holdt inne knappen lenge nok.
  3. Når forsterkeren har vanlig lampestatus igjen (strømlampen lyser og for langt unna og for nær lampene blinker) er den klar for å installeres på nytt.