Getmail blir Wemail

Fra 1.juli 2020 flyttes alle Getmail-kontoer til Wemail, men du som bruker Getmail trenger ikke foreta deg noe.

E-postadressen din endres automatisk, og du har fortsatt det samme passordet. Eksempelvis vil e-posten "Ola-nordmann@getmail.no" bli "ola-nordmann@wemail.no".

E-poster andre sender til din Getmail-adresse vil også utomatisk videresendes til din nye Wemail-adresse, så du trenger ikke være redd for å ikke motta e-poster.

Trenger du support skal du ta kontakt med Wemail, og du finner hjelp på deres nettsider.