Getmail

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter Getmailkonto, og hvordan du kan endre innstillinger for å motta epost.

Nødvendige innstillinger for din mailkonto

Ønsker du å sette opp Getmail til å hente epost automatisk til mailklient på en datamaskin eller mobil, vil du trenge informasjon om inn- og utgående epost-porter.

Dersom du tidligere har satt opp Getmail på en datamaskin eller en mobil, og har problemer med å sende eller motta epost, kan det også være lurt å se på disse innstillingene. Fra høsten 2017 krever Getmail at man bruker Get sin utgående e-postserver for sending av e-post, og du må gjøre vise oppdateringer i mail-klienten din. Sjekk at innstillingene under er korrekte på enheten, og at du har ført inn brukernavn og password under utgående tjener.

Innkommende e-post
Server (IMAP): mail.getmail.no
Port: 993

Utgående e-post
Server (SMTP): smtp.getmail.no
Port for utgående e-post: 587
Brukernavn og passord
Huk av for sikker godkjenning (SSL)

Vi har endret på serverinnstillingene for utgående e-post, og dette krever at du gjør noen endringer i oppsettet i e-postprogrammet ditt. Du kan lese mer om dette her.

Problemløsning

Opplever du problemer med å få lastet inn mail? Eller vil de kanskje ikke sende? Vi anbefaler at du sjekker kundeservice hos leverandøren av mailklienten din.

Apple                                                                     Android
iPhone og iPad                                               Samsung
Mac                                                                  Sony
                                                                         HTC
                                                                         Doro
Windows Mail                                                 Huawei
Outlook

Spam og svindel

Noen av våre kunder har mottat e-post fra ukjent og uønsket avsender, dette til tross for vårt spam-filter. Dette beklager vi. Samtidig vil vi anbefale at e-poster fra ukjente avsendere ikke åpnes, og at det heller ikke klikkes på eventuelle lenker i disse e-postene.

Mottar du en e-post med "@getmail.no" er denne sendt fra en GetMail bruker, og ikke en Get ansatt. Vi vil i de færreste tilfeller be deg opplyse om sensitiv informasjon på e-post.

Mail som ikke kommer frem
Opplever du at mailer du sender ikke kommer frem til leverandører som  eksempelvis Hotmail, er dette fordi vi etter et spam-angrep høsten 2017 ble satt på en "blokkeringsliste". Vi jobber kontinuerlig med å implementere tiltak for å hindre at spam sendes gjennom Getmail, slik at vi fjernes fra denne listen.