Til Forsiden

Get Mobilt bredbånd

Her finner du generell informasjon om Get Mobilt bredbånd og hvordan tjenesten fungerer.

Dekning og hastighet med Get mobil bredbånd

Hastigheten vil variere ut i fra dekningen der du er, og hvilken type nett du er tilkoblet. Ved normalt bruk kan man beregne en snitthastighet på 1-1,5 Mbit/s. Under forhold med god dekning, for eksempel ved tilkobling til et 3G+ nettverk, kan man forvente noe mer.

Hvilken type nett du er tilkoblet, ser du av lampen på USB-modemet.


Lampestatus

Lampen på USB-modemet gir deg en indikasjon på hvilken type nett det mobile bredbåndet kobler seg opp mot.

Intet lys

  • USB-modemet er ikke koblet til en datamaskin. Hvis modemet er koblet til en maskin, men ikke lyser, forsøk å ta det ut for du dytter det ordentlig godt inn igjen, og vent

 Grønt lys

  • Blink to ganger hvert 3. sekund: USB-modemet er på og korrekt koblet til en datamaskin, men er ikke koblet til mobilt nett enda
  • Blink en gang hvert 3. sekund: USB-modemet registrerer seg på et 2G nettverk
  • Fast grønt lys: USB-modemet er tilkoblet et 2G nettverk

 Blått lys

  • Blink en gang hvert 3. sekund: USB-modemet registrerer seg på et 3G eller 3G+ nettverk
  • Fast blått lys: USB-modemet er tilkoblet et 3G nettverk

 Turkist lys

  • Fast turkist lys: USB-modemet er tilkoblet et 3G+ nettverk

Hvis lampen på USB-modemet indikerer at det ikke får koblet seg til et nettverk, kan dette være fordi du er utenfor dekningsområdet. Get mobilt bredbånd har samme dekning som Telenor. Sjekk Telenor sitt dekningskart hvis du er usikker på om dette gjelder deg.


Oversikt over hvor mye datatrafikk du har brukt

Du får en oversikt over hvor mye datatrafikk du har brukt i oppstartsprogrammet til Get Mobilt bredbånd. Dette kommer opp automatisk når du kobler USB-modemet i datamaskinen din. Merk at hvis du har valgt "Nullstill statistikk" vil den kun vise tilbake til dagen du valgte å nullstille.

For å sikre at du har god kontroll over ditt forbruk av datatrafikk har vi satt en forbruksgrense på 500,-. Når du nærmer deg denne grensen eller den er nådd, vil du få et varsel om dette på SMS av oss.


Problemer med tilkoblingen

Opplever du problemer med tilkoblingen, anbefaler vi først at du sjekker at SIM-kortet er satt inn korrekt (metallsiden ned og skråkanten ned i venstre hjørne). Har du knekt ut USIM-kortet (den lille biten i SIM-kortet med metallplaten) må du bruke et adapter for at SIM-kortet skal få kontakt i USB-modemet. Dette kan kjøpes i butikk og tilbys ikke av Get. Se i brukerveiledningen hvis du er usikker på hvordan SIM-kortet skal puttes inn.

Kontroller også lampestatusen og forsikre deg om at du er plassert et sted med god tilgang til signaler, flytt deg for eksempel nærmere et vindu, som er innenfor dekningsområdet til det Mobile bredbåndet.