Til forsiden

Om Get

HVERDAGSMAGI FOR FREMTIDEN

Det som er magisk i dag kan fort være utdatert om noen få år. Vårt samfunnsansvar er å dekke dagens behov, og bygge for fremtiden.

web_T2A5298

Technology drives change
Utbygging av infrastruktur er en kritisk samfunnsoppgave. Norske politikere ønsker at private aktører skal gjøre dette, og her har vi et viktig samfunnsoppdrag. Vi har en tett dialog med myndighetene for å sikre at vi løser samfunnsoppdraget best mulig også i fremtiden.
Vi har de siste årene investert flere milliarder kroner i nett og infrastruktur, og har vært en viktig bidragsyter til at over 1 million husstander i dag har tilgang til et fiberbasert bredbåndsnett. 

Likeverd og etikk
Vi har medarbeidere fra mange nasjoner, og en inkluderende kultur med stor takhøyde. Alle blir behandlet likeverdig, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonsevne. Vi legger stor vekt på ærlighet, integritet og etikk i alt vi gjør, og våre etiske retningslinjer bidrar preventivt mot eksempelvis korrupsjon og bestikkelser. Vi har egen varslingsrutine der medarbeidere oppfordres til å varsle ved kritikkverdige forhold.

Norsk kultur og innhold
Norsk kultur og innhold står vårt hjerte nær, og det er mål for oss å bidra til utvikling og distribusjon av norsk innhold. Vi er stolte av å være den beste tilbyderen av norsk innhold. Det gagner samfunnet med norske plattformer som gir et uhildet tilbud av nyheter, aktualitet, sport og serier fra ulike innholdsleverandører. I tillegg bidrar vi aktivt i debatter og utdanning for å fremme norsk filmbransje og riktig mediebruk, bl.a. som hovedsponsor for Nordiske seriedager og samarbeidspartner for storfilmen om Roald Amundsen.

Vårt miljøengasjement
Get TDC spiller en viktig rolle i det norske samfunn som bidragsyter til «det grønne skiftet» gjennom store investeringer i nett- og infrastruktur, og leveranser av samfunnskritiske tjenester. Det gjør det mulig å samhandle effektivt, uten behovet for forurensende transport. Vi jobber også med utvikling av nye smarthus konsepter som gir mer effektiv energistyring i fremtiden.

Vi jobber systematisk for å spare miljøet gjennom effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon internt, og i kunde-kommunikasjonen. Vi har oppgradert bilparken for å minimalisere CO2-utslipp, og har automatiske systemer for styring av lys og varme for mest mulig effektiv energibruk. Alle kabler ol. som benyttes til bygging av infrastrukturen er produsert på en moderne og miljømessige måte, og i henhold til RoHS-2 direktivet, et regelverk som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi er medlem av El-Retur-ordningen som sørger for forsvarlig innsamling av utstyr som ikke kan gjenbrukes.

Samarbeid med Chooose og FN
Get og Telia har i 3 år samarbeidet med CHOOOSE for å gjøre sine ansatte klimapositive ved å kjøpe klimakvoter som bidrar til å redusere verdens totale utslipp ved å støtte CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland.

Julegaven Get og Telia ga til sine ansatte for 2019 bidrar til å ta opp kampen mot klimaendringer ved å redusere 6000 tonn CO2 ved å finansiere et prosjekt som gir trygg tilgang til rent vann og luft i Kenya. Prosjektet, som er plukket ut i samarbeid med CHOOOSE og South Pole, bidrar til å bekjempe fattigdom og forurensning ved hjelp av energieffektive koke- og matlagingsløsninger og vannrenseanlegg til fattige jordbrukssamfunn i Kenya. Det gir trygg tilgang til rent vann og ren inneluft som forbedrer helse- og livskvalitet for befolkningen, og bidrar til å forhindre avskoging. Så langt har Get og Telia bidratt til å gi 15840 mennesker forbedret levestandard, tilgang til rent vann og forbedret inneluft, samt forhindret avskoging av 50790 trær. Les mer om prosjektet: www.theparadigmproject.org.

Sunne barn og unge
Get jobber aktivt i ulike lokalmiljøer, og støtter norsk idrett og rekruttering av barn og unge. Vi er stolt hovedsponsor for Get-ligaen, det norske toppnivået i ishockey, og sponsor av ishockeylandslaget. Som en viktig del av ishockeyengasjementet vårt fokuserer vi spesielt på utvikling av unge talenter, og å gjøre ishockey til en folkesport. Gjennom stipendordningen ”Get Rookie of the year” får unge talenter vist seg frem og på Gets skøyte- og hockeyskole for barn deltar 5000-6000 barn og unge over hele Norge.

web_Get barnehockey_8070