Til forsiden

Om Get

Samfunnsansvar

Å dekke dagens behov er ikke nok, vi bygger for framtiden.

Om Get båt

Utbygging av infrastruktur er en kritisk samfunnsoppgave. Norske politikere ønsker at private aktører skal gjøre dette, og her har Get et viktig samfunnsoppdrag. Vi har de siste årene investert flere milliarder kroner i nett og infrastruktur, og har vært en viktig bidragsyter til at over 1 million husstander i dag har tilgang til et fiberbasert bredbåndsnett. For å sikre at vi løser samfunnsoppdraget best mulig også i fremtiden, har vi tett dialog med myndighetene.

Vi har medarbeidere fra mange nasjoner, og en inkluderende kultur med stor takhøyde. Alle blir behandlet likeverdig, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning eller  funksjonsevne. Vi legger stor vekt på ærlighet, integritet og etikk i alt vi gjør, og våre etiske retningslinjer bidrar preventivt mot eksempelvis korrupsjon og bestikkelser. Vi har egen varslingsrutine der medarbeidere oppfordres til å varsle ved kritikkverdige forhold.

Get TDC samarbeider med Chooose om oppkjøp av klimakvoter som bidrar til at verdens totale utslippstillatelser reduseres- som et ledd i å bidra til å bevare jordkloden vår- litt lenger. Julen 2016 kjøper Get TDC klimakvoter til alle ansatte som gjør oss karbonnøytrale i ett år.

Vi jobber systematisk for å spare miljøet gjennom effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon internt, og i kunde-kommunikasjonen. Vi har oppgradert bilparken for å minimalisere CO2-utslipp, og har automatiske systemer for styring av lys og varme for mest mulig effektiv energibruk. Alle kabler ol. som benyttes til bygging av infrastrukturen er produsert på en moderne og miljømessige måte, og i henhold til RoHS-2 direktivet, et regelverk som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi er medlem av El-Retur-ordningen som sørger for forsvarlig innsamling av utstyr som ikke kan gjenbrukes.

Get jobber aktivt i ulike lokalmiljøer, og støtter norsk idrett og rekruttering av barn og unge. Vi er hovedsponsor for Get-ligaen, det norske toppnivået i ishockey, og sponsor av ishockeylandslaget. Samtidig fokuserer vi spesielt på utvikling av unge talenter gjennom stipendordningen - ”Get Rookie of the year”, og bidrar til å gjøre ishockey til en folkesport gjennom Gets skøyte- og hockeyskole for barn. Vi støtter også de unge lovende seilerne Ragna og Maia Agerup på deres vei mot OL i Brasil i 2016, samt BMX-syklisten Ola Selsjord, som er på vei mot verdenstoppen i sin idrett.