Til Forsiden

HØYERE HASTIGHET PÅ SAMME KABEL SOM FØR

Jon Petter Risa takker nei på vegne av 1800 bredbåndskunder i Skjettenbyen til å legge fiber helt inn i leilighetene. – Vi lever lykkelig med bredbåndet fra Get som vi har i dag, sier Risa.

Med 1050 rekkehus og 750 blokkboliger fra 1970-tallet i ryggen, representerer Jon Petter Risa nesten 10.000 beboere når han forhandler om gode bredbåndsavtaler. Risa, som sitter i Skjettenbyens såkalte Antenneutvalg, har ved flere anledninger de siste årene vurdert behovet for å legge fiber helt inn i alle de 1824 boenhetene. Valget har hver gang falt ned på å beholde dagens coax-nettverk fra Get. – Vi har valgt å forsterke det nettverket vi har i stedet for å bytte det ut, forteller Risa.

NY STANDARD GIR HASTIGHETER FOR FREMTIDEN

Lite overlates til tilfeldighetene når Risa og Skjettenbyen foretar sine bredbåndsvalg. Antenneutvalget mottar halvårlig rapporter som viser hvordan forbruket av data utvikler seg opp mot makskapasiteten. For å holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen er antenneutvalget også jevnlig i dialog med Get. – Derfor vet vi nå at det kommer en ny Docsis 3.1-standard, og den ser ut til å gi oss all den bredbåndskapasiteten vi har behov for i overskuelig fremtid, sier Risa.

SLIPPER Å RØSKE OPP I 1824 BOENHETER

Høyere hastighet på samme kabelI 2014 valgte Skjettenbyen å erstatte én node utendørs med ti nye for å sikre tilstrekkelig bredbåndskapasitet. Alternativet var å gå inn og gjøre inngrep i 1824 boenheter. – Vi tok en skikkelig diskusjonsrunde med de 12 borettslagene vi representerer for å høre om de var åpne for at vi skulle komme inn og røske ut alt som er inne og sette opp nytt fiberutstyr. De ønsket ikke å bry beboerne med det, og var heller ikke klare for å ta utgiftene ettersom en del styrer hadde andre store utgifter med vedlikehold, forteller Risa.

FORNØYDE BREDBÅNDSBRUKERE

Risa har gode erfaringer med Get, også når det butter litt. – Ved overgangen fra én til ti noder var det litt rusk i maskineriet. Nettet var først ikke helt tunet inn, Get tok tak i det som var trøblete, minnes Risa. Tilbakemeldingene fra beboere i Skjettenbyen gir Risa bekreftelse på at de har et bredbånd som fungerer godt. – Det er sjelden vi har fått tilbakemelding om at Get ikke klarer å levere den hastigheten de skal inn til beboerne. Det er mer den trådløse hverdagen og hva folk foretar seg innenfor de fire veggene som skaper trøbbel, forteller Risa