Get Safe alarmsystem

Publisert 2. februar 2019

Gjør borettslagene tryggere

Get Safe er et smart sikkerhetssystem bestående av avanserte, trådløse røykvarslere og vannlekkasjesensorer. Løsningen er spesielt utviklet for borettslag og sameier, for å gjøre det lettere å ivareta sikkerheten hjemme hos alle beboerne.

Det er onsdag morgen i Oslo, da vi tropper opp i et av borettslagene som nå får det nye systemet installert. I tredje etasje av den gamle teglsteinsbygningen finner vi montøren, som allerede er godt i gang med dagens økt. I dag monterer han røykvarslere i fellesområdene, neste steg blir montering av trådløse varslere i himlingen, inne i hver eneste boenhet.

Styrets ansvar

I Norge er det krav om røykvarsler i alle boliger, men så sent som i 2012 bodde 500 000 mennesker i Norge i boliger uten fungerende røykvarsler. En undersøkelse utført av Norsk brannvernforening, viste at hvert fjerde borettslag i Norge hadde brann eller branntilløp i løpet av 2002 – 2007. Tre av fire mange manglet evakueringsplan, og ett av ti borettslag hadde måttet evakuere hele eller deler av bygningen i perioden.

Smarte røykvarslere benytter flere sensorer

Ser

Optisk deteksjon «ser» røykutviklingen og anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lukter

Karbonmonoksid (CO)-detektor sikrer tidlig varsling av ulmebrann og farlige gasser.

Føler

Termisk deteksjon sikrer varsling ved rask temperaturendring.

Det er styret og gården som til syvende og sist står ansvarlig dersom ulykken er ute.

Styremedlem Anne-Kristin Ranum

Særlig det tørre treverket på loftet har vært en bekymring for Ranum. Med Get Safe får hun og styret enkelt oversikt over alle leiligheter og fellesarealer, og kan følge med på om varslerne er operative eller trenger nye batterier. Systemet er koblet opp mot en døgnbemannet alarmstasjon, som varsles når en røykvarsler utløser alarm.

Anne-Kristin Ranum er styremedlem i borettslaget, og som gleder seg til å få et felles system med alle røykvarslerne i bygget.
Anne-Kristin Ranum er styremedlem i borettslaget, og som gleder seg til å få et felles system med alle røykvarslerne i bygget.

CO – ulmende fare

Brannvarslerne fra Get Safe som nå monteres i gården, har både optisk, termisk og CO-detektering, for å effektivt kunne oppdage ulike typer tilløp til brann. Vi ringer seniorforsker Christian Sesseng i RISE Fire Research, som har forsket på forskjellige måter å oppdage brann.

- Ulmebrann er en type brann som utvikler lite varmeenergi og danner mye giftig karbonmonoksid (CO). Brannene oppstår typisk i møbler eller treverk som varmes opp av eksempelvis mobilladere eller annen elektronikk, og avgir kald røyk som ikke stiger like fort til røykvarsleren i taket som varm røyk fra åpen ild ville gjort. CO-gassen derimot, sprer seg rundt i rommet, selv om temperaturen ikke er høy. CO-gassen vil dermed kunne nå detektoren i taket raskere enn røyken. En røykvarsler med en CO-sensor kan derfor oppdage en ulmebrann tidligere enn en ren optisk sensor, forteller forskeren.

Christian Sesseng, seniorforsker ved RISE Fire Research.
Christian Sesseng, seniorforsker ved RISE Fire Research.

Talevarsling øker tryggheten

Skulle det oppstå ulmebrann eller åpen ild noe sted her i borettslaget, gjelder det at alle beboere blir varslet, slik at evakuering kan iverksettes hurtigst mulig. En ny amerikansk studie viser at særlig barn responderer dårligere på sirener enn på talevarsling.

At barn har problemer med å oppfatte høyfrekvente lyder er kjent fra før. Men at stemmen til en voksen som barnet kjenner godt, kan fungere som en effektiv «vekkerklokke» selv ved dyp søvn, er nytt og interessant, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Andre undersøkelser viser at lignende hindringer kan gjelde også for andre utsatte grupper, blant annet eldre med nedsatt hørsel. Derfor benytter Get Safe talevarsling med kvinnestemme, i kombinasjon med tradisjonell sirenelyd.

Vannlekkasjevarsling

Hvert niende minutt oppstår det en vannskade i Norge, og i blokker og andre bygg hvor folk bor tett i tett, kan én vannskade fort få store konsekvenser for mange beboere.

Sensoren oppdager vannlekkasjer og varsler beboeren, slik at lekkasjen kan stoppes før store skader oppstår. Den trådløse sensoren monteres enkelt under kjøkkenbenken, i kjeller eller berederrom, steder hvor vannlekkasjer gjerne oppstår, forteller Ole-Johan Holmefjord, Produktsjef i Get.

Holmefjord forteller at vannskade var temaet som raskest kom opp i tillegg til brann, da Get så på hvilke utfordringer borettslag og sameier ofte møter. Med vannlekkasjevarsler montert, er det beboer som først får beskjed om en eventuell lekkasje i hjemmet. Først etter en tid vil styret varsles, dersom tiltak ikke gjøres av beboer.

Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord
Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord

Trådløst system – ikke WiFi

De trådløse varslerne fra Get Safe er enkle å montere, og selv om mange forbinder Get med bredbånd og WiFi, er ikke dette systemet avhengig av internett. Det vil fungere fint i en periode selv ved strømstans eller dersom nettet av en aller annen grunn skulle være nede.

Systemet kommuniserer på en egen radioprotokoll som er laget for smart teknologi

Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord

Produktsjefen forklarer videre at frekvensen som benyttes også når mye lettere gjennom murvegger og etasjeskiller, som gjør den godt egnet til å bruke i både små og store boligbygg.

Versjon 2.0

Den oppgraderte versjonen av Get Safe som nå er på vei ut i markedet, har blitt utviklet spesielt med tanke på borettslag og sameier.

– Vi har sett på brukernes behov og bygget systemet deretter, forteller Holmefjord og fortsetter.

– Forbrukerne stiller høye krav. Det holder ikke lenger med et pip eller et lite led-blink. Vi gir ansvarlig en helhetlig oversikt i et enkelt og brukervennlig grensesnitt.

Der noen er digitalt fremoverlente og gjerne bruker smarttelefonen sin til det meste, er andre mer tradisjonelle av seg. Derfor får beboere og styre mulighet til å motta proaktive SMS, samt mer utfyllende informasjon og oversikt i app eller på nettsiden dersom de ønsker det.

Unngår unødvendige alarmer

Med tilkobling til alarmstasjon er det alltid noen som passer på, selv om det ikke er noen hjemme. Alarmstasjonen ser alle alarmer som utløses og kontakter brannvesenet ved behov. Med Get Safe vil alle naboer i oppgangen varsles når det går en alarm i en leilighet, men det er lagt inn en forsinkelse på to minutter for at beboere skal ha mulighet til å få bort stekeos og lignende innen naboene varsles.

– Forsinkelse med mulighet for å avstille alarmen er utrolig viktig for å unngå å varsle naboene unødig, så alle har høy tiltro til tjenesten og evakuerer når det faktisk brenner, sier Holmefjord.

Get Safe app

Trygt inn i fremtiden

Hjemme hos styremedlem Anne-Kristin Ranum kan vi høre boring fra etasjen over, hvor smarte røykvarslere monteres i samtlige leiligheter og fellesområder. Vi prater litt om hvordan situasjonen nå blir tryggere og sikrere for beboerne i borettslaget.

– Før var det styret som leverte ut batterier til hver enkelt beboer, som hadde sin egen røykvarsler, så vi hadde ikke noe felles oversikt her i gården, forteller Ranum.

– Nå vil vi få en økt følelse av trygghet. Hvis det skjer noe nå, så vil både beboer og styre få fortere beskjed.

Publisert 2. februar 2019

Gjør borettslagene tryggere

Get Safe er et smart sikkerhetssystem bestående av avanserte, trådløse røykvarslere og vannlekkasjesensorer. Løsningen er spesielt utviklet for borettslag og sameier, for å gjøre det lettere å ivareta sikkerheten hjemme hos alle beboerne.

Det er onsdag morgen i Oslo, da vi tropper opp i et av borettslagene som nå får det nye systemet installert. I tredje etasje av den gamle teglsteinsbygningen finner vi montøren, som allerede er godt i gang med dagens økt. I dag monterer han røykvarslere i fellesområdene, neste steg blir montering av trådløse varslere i himlingen, inne i hver eneste boenhet.

Styrets ansvar

I Norge er det krav om røykvarsler i alle boliger, men så sent som i 2012 bodde 500 000 mennesker i Norge i boliger uten fungerende røykvarsler. En undersøkelse utført av Norsk brannvernforening, viste at hvert fjerde borettslag i Norge hadde brann eller branntilløp i løpet av 2002 – 2007. Tre av fire mange manglet evakueringsplan, og ett av ti borettslag hadde måttet evakuere hele eller deler av bygningen i perioden.

Smarte røykvarslere benytter flere sensorer

Ser

Optisk deteksjon «ser» røykutviklingen og anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lukter

Karbonmonoksid (CO)-detektor sikrer tidlig varsling av ulmebrann og farlige gasser.

Føler

Termisk deteksjon sikrer varsling ved rask temperaturendring.

Det er styret og gården som til syvende og sist står ansvarlig dersom ulykken er ute.

Styremedlem Anne-Kristin Ranum

Særlig det tørre treverket på loftet har vært en bekymring for Ranum. Med Get Safe får hun og styret enkelt oversikt over alle leiligheter og fellesarealer, og kan følge med på om varslerne er operative eller trenger nye batterier. Systemet er koblet opp mot en døgnbemannet alarmstasjon, som varsles når en røykvarsler utløser alarm.

Anne-Kristin Ranum er styremedlem i borettslaget, og som gleder seg til å få et felles system med alle røykvarslerne i bygget.
Anne-Kristin Ranum er styremedlem i borettslaget, og som gleder seg til å få et felles system med alle røykvarslerne i bygget.

CO – ulmende fare

Brannvarslerne fra Get Safe som nå monteres i gården, har både optisk, termisk og CO-detektering, for å effektivt kunne oppdage ulike typer tilløp til brann. Vi ringer seniorforsker Christian Sesseng i RISE Fire Research, som har forsket på forskjellige måter å oppdage brann.

- Ulmebrann er en type brann som utvikler lite varmeenergi og danner mye giftig karbonmonoksid (CO). Brannene oppstår typisk i møbler eller treverk som varmes opp av eksempelvis mobilladere eller annen elektronikk, og avgir kald røyk som ikke stiger like fort til røykvarsleren i taket som varm røyk fra åpen ild ville gjort. CO-gassen derimot, sprer seg rundt i rommet, selv om temperaturen ikke er høy. CO-gassen vil dermed kunne nå detektoren i taket raskere enn røyken. En røykvarsler med en CO-sensor kan derfor oppdage en ulmebrann tidligere enn en ren optisk sensor, forteller forskeren.

Christian Sesseng, seniorforsker ved RISE Fire Research.
Christian Sesseng, seniorforsker ved RISE Fire Research.

Talevarsling øker tryggheten

Skulle det oppstå ulmebrann eller åpen ild noe sted her i borettslaget, gjelder det at alle beboere blir varslet, slik at evakuering kan iverksettes hurtigst mulig. En ny amerikansk studie viser at særlig barn responderer dårligere på sirener enn på talevarsling.

At barn har problemer med å oppfatte høyfrekvente lyder er kjent fra før. Men at stemmen til en voksen som barnet kjenner godt, kan fungere som en effektiv «vekkerklokke» selv ved dyp søvn, er nytt og interessant, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Andre undersøkelser viser at lignende hindringer kan gjelde også for andre utsatte grupper, blant annet eldre med nedsatt hørsel. Derfor benytter Get Safe talevarsling med kvinnestemme, i kombinasjon med tradisjonell sirenelyd.

Vannlekkasjevarsling

Hvert niende minutt oppstår det en vannskade i Norge, og i blokker og andre bygg hvor folk bor tett i tett, kan én vannskade fort få store konsekvenser for mange beboere.

Sensoren oppdager vannlekkasjer og varsler beboeren, slik at lekkasjen kan stoppes før store skader oppstår. Den trådløse sensoren monteres enkelt under kjøkkenbenken, i kjeller eller berederrom, steder hvor vannlekkasjer gjerne oppstår, forteller Ole-Johan Holmefjord, Produktsjef i Get.

Holmefjord forteller at vannskade var temaet som raskest kom opp i tillegg til brann, da Get så på hvilke utfordringer borettslag og sameier ofte møter. Med vannlekkasjevarsler montert, er det beboer som først får beskjed om en eventuell lekkasje i hjemmet. Først etter en tid vil styret varsles, dersom tiltak ikke gjøres av beboer.

Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord
Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord

Trådløst system – ikke WiFi

De trådløse varslerne fra Get Safe er enkle å montere, og selv om mange forbinder Get med bredbånd og WiFi, er ikke dette systemet avhengig av internett. Det vil fungere fint i en periode selv ved strømstans eller dersom nettet av en aller annen grunn skulle være nede.

Systemet kommuniserer på en egen radioprotokoll som er laget for smart teknologi

Produktsjef i Get, Ole-Johan Holmefjord

Produktsjefen forklarer videre at frekvensen som benyttes også når mye lettere gjennom murvegger og etasjeskiller, som gjør den godt egnet til å bruke i både små og store boligbygg.

Versjon 2.0

Den oppgraderte versjonen av Get Safe som nå er på vei ut i markedet, har blitt utviklet spesielt med tanke på borettslag og sameier.

– Vi har sett på brukernes behov og bygget systemet deretter, forteller Holmefjord og fortsetter.

– Forbrukerne stiller høye krav. Det holder ikke lenger med et pip eller et lite led-blink. Vi gir ansvarlig en helhetlig oversikt i et enkelt og brukervennlig grensesnitt.

Der noen er digitalt fremoverlente og gjerne bruker smarttelefonen sin til det meste, er andre mer tradisjonelle av seg. Derfor får beboere og styre mulighet til å motta proaktive SMS, samt mer utfyllende informasjon og oversikt i app eller på nettsiden dersom de ønsker det.

Unngår unødvendige alarmer

Med tilkobling til alarmstasjon er det alltid noen som passer på, selv om det ikke er noen hjemme. Alarmstasjonen ser alle alarmer som utløses og kontakter brannvesenet ved behov. Med Get Safe vil alle naboer i oppgangen varsles når det går en alarm i en leilighet, men det er lagt inn en forsinkelse på to minutter for at beboere skal ha mulighet til å få bort stekeos og lignende innen naboene varsles.

– Forsinkelse med mulighet for å avstille alarmen er utrolig viktig for å unngå å varsle naboene unødig, så alle har høy tiltro til tjenesten og evakuerer når det faktisk brenner, sier Holmefjord.

Get Safe app

Trygt inn i fremtiden

Hjemme hos styremedlem Anne-Kristin Ranum kan vi høre boring fra etasjen over, hvor smarte røykvarslere monteres i samtlige leiligheter og fellesområder. Vi prater litt om hvordan situasjonen nå blir tryggere og sikrere for beboerne i borettslaget.

– Før var det styret som leverte ut batterier til hver enkelt beboer, som hadde sin egen røykvarsler, så vi hadde ikke noe felles oversikt her i gården, forteller Ranum.

– Nå vil vi få en økt følelse av trygghet. Hvis det skjer noe nå, så vil både beboer og styre få fortere beskjed.

Relatert innhold

Amundsen dekket av pels i vinterlandskap
Les mer
Med Amundsen byr Get på et viktig stykke Norgeshistorie
To menn med ryggen mot hverandre
Les mer
Spenning til siste scene i Den 12. mann
Rekke med boligblokker i sen skumringstid. Lys i vinduer.
Les mer
Hjemme er vår hjemmebane

Relatert innhold

Amundsen dekket av pels i vinterlandskap

Med Amundsen byr Get på et viktig stykke Norgeshistorie

To menn med ryggen mot hverandre

Spenning til siste scene i Den 12. mann

Rekke med boligblokker i sen skumringstid. Lys i vinduer.

Hjemme er vår hjemmebane