Mann som ser på laptop

Publisert 13. desember 2019 / Oppdatert 13. desember 2019

Hva påvirker hastigheten på bredbåndet ditt?

Bredbåndshastighetene vi kan levere på din adresse, og opplevd hastighet av disse er avhengig av flere faktorer. Under kan du lese om ulike forhold som påvirker disse og hvordan Get bruker trafikkstyring for å sikre best mulig kvalitet på våre tjenester.

Forhold som kan påvirke hastigheten i ditt hjem

Plasser utstyret Høyt og fritt

Visste du at både vann og glass kan stoppe wifi-signalene? Ta hensyn til fysiske hindringer (f.eks murvegger eller vegger med armering av metall) Wifi-signalene trenger fri sikt for å komme effektivt frem. Derfor bør du plassere ruteren fritt og høyt. Forstyrrelser fra andre trådløse enheter kan gjøre at signalene taper kvalitet.

Bruk nettverkskabler der du kan

Når du bruker det trådløse nettet, kjemper alle de forskjellige enhetene som er koblet opp om den samme kapasiteten. Det reduserer ofte hastighetene. For å frigjøre mer ”plass” på det trådløse nettverket ditt, kan du kable flest mulig av apparatene dine. AppleTV, spillkonsoller som PlayStation og datamaskiner er eksempler på utstyr som med fordel kan kobles til med kabel.

Fjern utstyr som kan forstyrre wifi-signalene

Forstyrrelser fra andre trådløse apparater og objekter kan gjøre at signalene ikke når godt nok frem. Opplever du problemer med nettilgangen, kan det være trådløse telefoner, babycall, mikrobølgeovner og trådløse musikksystemer som forstyrrer wifi-signalene i hjemmet ditt. Sørg for at slikt utstyr plasseres lengst mulig unna din trådløse ruter.

Slå av utstyr som ikke er i bruk

Selv om du ikke aktivt bruker utstyr som for eksempel babycall eller hodetelefoner med Bluetooth, kan de lage forstyrrelser på det trådløse nettverket ditt. Pass derfor på å slå av alt slikt utstyr så lenge det ikke er i bruk.

Trafikkstyring

Begrepet trafikkstyring beskriver hvordan trafikken administreres over nettverket. Get bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Ved mye trafikk kan for eksempel visse typer trafikk prioriteres for å sikre sømløs og uforstyrret internettilgang. Alternativt kan man ved overbelastning senke farten på visse typer trafikk som ikke er kritisk.

IP-telefoni (bredbåndstelefoni) og IPTV (multicast) vil bli prioritert over annen datatrafikk i aksessnettet. Dette gjøres for å kunne sikre oppfyllelsen av nødvendige kvalitetskrav for tjenestene. Prioriteringen skjer på utsiden av kundens bredbåndstjeneste, og vil derfor ikke spise av båndbredden kunden kjøper fra Get. OTT-tjenestene fra Get prioriteres ikke over annen trafikk eller andre OTT-tjenester som Netflix, HBO etc.

Get vil kunne blokkere tjenester, innhold og applikasjoner av lovmessige hensyn eller ved pålegg fra offentlig myndighet